Lav arrangementer på Solrød Bibliotek

Initiativrige borgere kan få tilskud til at lave kulturarrangementer på biblioteket.

Solrød Bibliotek er et folkebibliotek – og vil også gerne være "folkets bibliotek". Et stort skridt i den retning blev taget, da biblioteket i juni indførte selvbetjent adgang alle ugens dage mellem kl. 9 og 22 – netop med henblik på, at huset også kan blive et medborger-/kulturhus, med plads til små foreningsmøder, læseklubber og andre selvorganiserede kulturaktiviteter.

For at fremme denne idé har byrådet i 2015 afsat en pulje på 50.000 kroner. Fra denne pulje kan aktive borgere søge tilskud til åbne foredrag, musikarrangementer, debat, netværksmøder med faglige oplæg, børnearrangementer eller til fernisering i forbindelse med udstillinger på biblioteket.

Læs mere i DAGBLADET mandag