Jersie Hallens vand- og varmeinstallationer bliver renoveret

Byrådet har besluttet, at de over 50 år gamle vand- og varmeinstallationer i Jersie Hallen skal renoveres. Der er frigivet 700.000 kroner til opgaven.

Jersie Hallens vand- og varmeinstallationer bliver renoveret

Renoveringen vil ud over vand- og varmeanlægget, der blandt andet består af rørføringer og varmegivere i både hallens kælder- og stueetage, også omfatte de tekniske installationer i omklædningsrummene. Arkivfoto

Vand- og varmeanlægget i Jersie Hallen er slidt. Anlægget er lige så gammelt som Jersie Hallen selv, der blev etableret i 1971, og derfor trænger det over 50 år gamle anlæg til en gennemgribende renovation.

Det har byrådet besluttet at gøre noget ved. De har derfor frigivet 700.000 kroner til at renovere anlægget.

– Det er på rette tid, at vi nu får afsat de nødvendige midler til at renovere hallens vand- og varmeinstallationer. Det er de færreste brugere af vores bygninger, som lægger mærke til tilstanden på de tekniske installationer. Ikke desto mindre er det vigtigt, at vi prioriterer anlægsmidler til netop det løbende vedligehold, så vi undgår større udfordringer i bygningerne, og de gener som det medfører hos vores brugere. Derudover er det også vigtigt, at bygningerne løbende optimeres med omtanke på en bedre energiudnyttelse, siger borgmester Emil Blücher i en pressemeddelelse.

Renoveringen vil ud over vand- og varmeanlægget, der blandt andet består af rørføringer og varmegivere i både hallens kælder- og stueetage, også omfatte de tekniske installationer i omklædningsrummene.

Til finansiering af renoveringen er rådighedsbeløbet afsat med 300.000 kroner i 2022 og 400.000 kroner i 2023. Rådighedsbeløbet i 2023 bliver således forhøjet med 300.000 kroner finansieret af et tilsvarende mindreforbrug i 2022.

Renoveringen vil ud over vand- og varmeanlægget, der blandt andet består af rørføringer og varmegivere i både hallens kælder- og stueetage, også omfatte de tekniske installationer i omklædningsrummene. Arkivfoto