Handicapvenlig stiforbindelse mellem Strandens Hus og badebroen på vej

I fremtiden bliver det lettere at få adgang til stranden og havet, hvis man eksempelvis er bruger af en kørestol.

Handicapvenlig stiforbindelse mellem Strandens Hus og badebroen på vej

Den nuværende stiforbindelse bliver en del af det fremtidige handicapvenlige stiforløb fra Strandens Hus og hele vejen ned til badebroen.