Gymnasieelever optager film om druk-gruppepres

En dag er hevet ud af kalenderen hos 1.G’erne på Solrød Gymnasium for at de kan lave små film om druk.

Gymnasieelever optager film om druk-gruppepres

Når de unger griber til bøgerne på gymnasier landet over, er der ofte også en tradition for, at de griber til flasken. I hvert fald hører fester for mange til det at være ung og gå på en ungdomsuddannelse. Nogle lærer også alkoholens bagside at kende, ved at blive for fuld og gøre dumme ting eller komme til skade.