Flere udvalg – mere politik

Beslutning: Med fem fremtidige udvalg bliver der mere tid til at gå i dybden med sagerne for udvalgsmedlemmerne.