Fast gebyr skal lette på byggesager

Byggeri: Det er et velbeskrevet fænomen, at det har kunnet tage sin tid at få byggetilladelse i Solrød Kommune. For godt et år siden talte borgmester Emil Blücher (LA) varmt om et fast byggesagsgebyr, hvilket byrådet nu skal tage stilling til.

Fast gebyr i byggesager skal afhjælpe lange ventetider

Byrådet skal tage stilling til, om der skal være fast byggesagsgebyr, på sit næste møde, som er 29. marts. Foto: Thomas Kellermann

Solrød: Da Solrød Kommune i november sendte en pressemeddelelse ud med en række initiativer for bedre byggesagsbehandling, var det med det forbehold, at man kunne risikere en bundplacering i dette års statistik.

Statistikkerne, der for nyligt udkom, bygger på tal fra 2022, hvor der er brugt ”rigtig mange ressourcer på at rydde op i op til 30 år gamle sager og også indføre nye lettere arbejdsgange”, som det er skrevet i pressemeddelelsen.

Og i begyndelsen af marts kunne DI Byggeri da også fortælle, at ventetiden er længst i Holbæk og Solrød. Hvis man skal bygge nyt eller bygge om, er ventetiden henholdsvis 146 og 130 dage gennemsnitligt. Med til den historie hører også, at den gennemsnitlige ventetid i alle Sjælland og Lolland-Falsters kommuner er steget 14 dage, mens det imidlertid er 30 i Solrød.

En omfattende proces

For godt og vel et år siden viste kommunens tal også, at ventetiderne for byggesager var høj, ikke mindst i forbindelse med de mange projekter, folk satte sig for som følge af, at corona gav mere tid til at fundere over den nye carport, det nye drivhus eller noget helt andet. Her blev det også forklaret, at der skulle en omfattende proces til, og at det ikke er noget, man løser til i morgen.

Dengang sagde borgmester i Solrød Kommune Emil Blücher (LA) også, at der er uklarhed i forhold til prisen på at få en sag behandlet, hvilket man måske kunne råde bod på ved at have et fast gebyr i stedet for, at det var timebaseret.

– Det er ikke det, der kommer til at fikse behandlingstiden i sig selv, men noget, der generelt vil være til borgernes fordel, sagde han også men en tilføjelse om, at det faste gebyr måske kunne ligge omkring 1000 kroner.

Logisk

Og på sit møde 29. marts skal Byrådet altså nu tage stilling til, hvorvidt kommunen skal gå fra, at borgerne betaler på timebasis og til, at man betaler et fast byggesagsgebyr, som administrationen lægger op til – men som Natur-, klima- og planudvalget ikke anbefalede på sit møde tidligere i marts.

”Der er ikke nogen nævneværdig administrativ besparelse ved kun at opkræve gebyr én gang. Til gengæld ville det være logisk at opkræve ét gebyr efter udstedelse af byggetilladelse”, som administrationen blandt andet skriver.

Den foreslår et fast gebyr på 1224 kroner, hvilket set i forhold til, hvor mange byggesager der var i 2020 og 2021, ville gøre, at kommunen ville tjene 225.000 kroner mindre om året i gebyrindtægter.

”For erhvervssager, der ofte er komplekse og tidskrævende at sagsbehandle, anbefaler administrationen at fastholde gebyr efter tidsforbrug, da det vil være uproportionelt med et fast gebyr på 1124 kr. på disse sager”, lyder det også.

Administrationen gør opmærksom på, at besparelsen i forhold til arbejdstimer ”er behæftet med stor usikkerhed”, men at den vurderes til at være mindre end nedgangen i gebyrindtægter. Også det, at ansøgere vil kende det faste gebyr på forhånd, og at prisen for en byggetilladelse bliver lavere, nævnes også.

”Indførelsen af fast byggesagsgebyr vil lette sagsgangen i administrationen og gøre sagsbehandlingen mere effektiv”, skriver administrationen også.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal være fast byggesagsgebyr, på sit næste møde, som er 29. marts. Foto: Thomas Kellermann