Enigt byråd går imod erhvervsøer i Køge Bugt

Det er en dårlig ide at etablere ni kunstige erhvervsøer i Køge Bugt. Det er holdningen blandt alle 19 medlemmer af byrådet, der er gået sammen om at få stoppet projekt Holmene.

Det blev i 2021 besluttet at gøre Øresund og Lillebælt til marine nationalparker i Danmark. Det er imidlertid ikke besluttet, hvor stor en del af Øresund, der skal være en del af nationalparken. Derfor vil byrådet, der havde møde i Kirkens Hus onsdag, nu arbejde på, at den sydlige del af Øresund med Køge Bugt bliver inkluderet i den marine nationalpark. Foto: Thomas Kellermann

Projekt Holmene er sat i søen af Hvidovre Kommune og den tidligere regering, der vil skabe ni kunstige øer med et samlet areal på 320 hektar. Projektet er allerede blevet mødt af modstand fra borgmestrene i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Køge, Stevns og Solrød kommuner, der har dannet fælles front og samtidig stillet forslag til kommunernes enkelte byråd og kommunalbestyrelser om at tage en samlet stilling. Det har alle kommuner nu gjort, og alle har ligesom Solrød Byråd valgt at støtte op om deres borgmestre og gå samlet imod projektet.

– Som byråd er vi meget bekymrede over de konsekvenser, der er udsigt til såvel i den 20 år lange anlægsfase, som når projektet står færdig. Havmiljøet i Køge Bugt er allerede presset, og det står ikke til at blive bedre, hvis der dumpes 47.000.000 tons jord på havets bund for at bygge Holmene. Vi er ligeledes bekymrede over udsigten til, at spildevandet fra store dele af Hovedstadsområdet fremadrettet vil blive udledt i Køge Bugt, siger borgmester Emil Blücher.

Der blev i byrådets beslutning blandt andet også lagt vægt på, at man ikke ser behovet for de yderligere hektar erhvervsjord, som øerne skal give, da der allerede findes 350 hektar ledig erhvervsjord i kommunerne omkring Køge Bugt og yderligere 1.100 hektar i Hovedstadsregionen. Etableringen af de ni kunstige øer vil samtidig have en række store og vidtrækkende miljø- og forureningsmæssige konsekvenser såsom markante støj- og trafikgener, samt en generel øget forurening i området, hvilket vil have betydelige konsekvenser for borgerne og havmiljøet i Køge Bugt.

Bør blive en marin naturnationalpark i stedet

For at Køge Bugt heller ikke i fremtiden bliver genstand for projekter som Holmene, har byrådet samtidig vedtaget at arbejde for, at bugten bliver en del af marin naturnationalparken Øresund. En status som marin naturnationalpark skal nemlig fremtidssikre Køge Bugt mod yderligere spildevandsudledning, forurening, klapning og sandsugning, da dette ikke er tilladt i områder udpeget som marin nationalpark.