Elever fra Solrød er demokratiets frontløbere


					

Et storstilet initiativ skal vække ungdommens engagement i vores demokrati. Det sker med festivalen Ungdommens folkemøde, der afholdes til september. Fem elever fra Solrød Gymnasium er med til at arrangere festivalen.

– Man hører tit, at vores generation ikke har så meget at kæmpe for, fortæller Freja fra 2b på Solrød Gymnasium.

– Men det er ikke sandt, for der mangler en følelse af fællesskab og demokratisk engagement blandt unge i dag, forklarer hun.

Derfor er Freja sammen med Rasmus fra 2e med til at arrangere Ungdommens folkemøde 2016 under Ungdomsbureauet. Ungdomsbureauet er en paraplyorganisation, som arbejder på at skabe en politisk bevidsthed blandt unge.

Ungdommens folkemøde er et storstilet arrangement til september i Søndermarken på Frederiksberg, hvor alle unge og de politiske ungdomsorganisationer og uddannelsesinstitutioner inviteres til at deltage i et 2-dages seminar med workshops og møder. Inspirationen er det succesfulde folkemøde på Bornholm, der hvert år afholdes i juni, hvor borgerne kan møde politikere og diskutere politik.

– Men Folkemødet på Bornholm foregår i juni, som er vores eksamensperiode, og derfor har de fleste af os ikke mulighed for at deltage, siger Freja og Rasmus.

– Vi vil gerne være med til at motivere til demokratisk engagement, og derfor har vi valgt at deltage i initiativet Ungdommens folkemøde, fortæller de samstemmende.

Dannelse i demokrati

Både Freja og Rasmus er i det daglige engageret i de forskellige elevorganisationer på Solrød Gymnasium. Rasmus er redaktør på skolebladet Solsorten.

– Solrød Gymnasium er meget åbne overfor initiativer, som styrker det politiske engagement. Vi oplever, at hvis vi har henvendt os til rektor, så har Bjarne Thams altid været meget åben overfor initiativer, der skal fremme den politiske bevidsthed. Uanset partifarve, det er vigtigt at understrege. For det handler om at fremme engagement i demokratiet, ikke en konkret politik. Og det handler om fremtiden, som vi alle er afhængige af, siger Freja.

Fem af de i alt 40 arrangører af Ungdommens folkemøde kommer faktisk fra Solrød Gymnasium. Tre er tidligere elever. Mange elever på Solrød Gymnasium vælger den samfundsfaglige linje som Freja og Rasmus har gjort. Den giver adgang til mange videregående uddannelser. Gymnasiet skal også give eleverne en dannelse og som en del af det en forståelse af, hvad demokrati er, og hvorfor det er vigtigt. Derfor er det også en klassisk linje i gymnasiet.

– Alligevel kan vi godt savne lidt mere politisk engagement blandt vores kammerater, fortæller både Freja og Rasmus.

– Men vi håber selvfølgelig, at Ungdommens folkemøde vil få unge til at forstå, hvorfor det er vigtigt at engagere sig.

Genopdagelse

– Selv om der måske ikke er nogen af de store traditionelle sager tilbage at kæmpe for, så er det stadig vigtigt at engagere sig politisk, fortæller Freja.

– Demokratiet fungerer kun, hvis vi bruger det. Vi oplever, at de unge ikke er så politisk engagerede i dag, og det er et problem, fortsætter Freja.

– Både for samfundet og de unge, som mister medindflydelse. Det er nemt at sidde på Facebook og like et politisk synspunkt. Men vi vil gerne ud og engagere folk personligt. For demokrati er også bevidsthed og kritisk stillingtagen til den vej, vi ønsker at vores samfund skal bevæge sig hen, og det fysiske møde med andre mennesker, supplerer Rasmus.

Ungdommens Folkemøde finder sted den 8. og 9. september, og du kan læse mere på ufm16.dk