Dom: Kvælertag koster 446 kroner

En tur i taxa i Solrød sidste sensommer får nu konsekvenser for en 28-årig mand, der ifølge anklageskriftet havde taget kvælertag på chaufføren.

Snød i skat: Skal betale kæmpe bøde

Dommen lyder på betaling af erstatning, betinget fængsel og samfundstjeneste. Foto: Thomas Kellermann

Klokken var lidt i 00 en sensommerdag i Solrød sidste år, da en 28-årig mand tog kvælertag på en taxachauffør.

Det var det, tiltalen lød på, og som retten i Roskilde for nyligt fandt den 28-årige skyldig i.

I domsafsigelsen kan man læse, at der var nedlagt påstand om erstatning på 446 kroner i erstatning for kørslen og for tabt arbejdsfortjeneste plus et af retten fastsat skønsmæssigt beløb.

Forklaringerne i sagen er lydoptaget og er derfor ikke gengivet i domsafsigelsen. I den kan man dog stadig læse, at chaufføren efter episoden henvendte sig på skadestuen. Af politiattesten fremgår under objektive fund blandt andet ”tung tale, dysfoni, synkesmerter, ansamling og ømhed” hos chaufføren.

Man kan også læse i afsigelsen under begrundelse og afgørelse, at tiltalte intet husker fra hændelsen.

”Vidnet har forklaret, at tiltalte åbnede døren til taxaen og tog kvælertag på ham med begge hænder. Foreholdt politiets gengivelse af de to afhøringer af ham, har vidnet blankt afvist, at der alene var tale om halsgreb med én hånd”, står der blandt andet.

Og retten finder det altså bevist sammenholdt med en fotorapport og politiattester, at den 28-årige har taget halsgreb på chaufføren med sådan en kraft, at det har efterladt røde mærker og de af politiattesterne angivne objektive fund.

Den 28-årige skal som nævnt betale 446 kroner i erstatning til chaufføren. Han straffes derudover med 30 dages betinget fængsel, ligesom han inden for fire måneder fra dommen skal udføre 40 timers ulønnet samfundstjeneste.

Dommen lyder på betaling af erstatning, betinget fængsel og samfundstjeneste. Foto: Thomas Kellermann