Byrådet har justeret Solrød Kommunes vision og pejlemærker

Politik: Byrådet har ændret i kommunens vision og pejlemærker, så de i endnu højere grad viser, at kommunen bevæger sig hen imod at blive det bedste sted at leve og bo, og at det skal ske i samspil med kommunens borgerne, foreninger og virksomheder.

”Sammen skaber vi det bedste sted at leve og bo” – Byrådet har justeret Solrød Kommunes vision og pejlemærker

Den nye vision og de nye pejlemærker vil være afsæt for byrådets kommende arbejde med en ny planstrategi, der finder sted i løbet af 2023, ligesom de også er tiltænkt at skulle være retningsgivende for byrådets videre politiske arbejde. Foto: Colourbox.com

Foto: Monkey Business Images

Solrød: Igennem efteråret 2022 har byrådet arbejdet med at justere kommunens vision og pejlemærker. Nu er de blevet endeligt vedtaget. ”Sammen skaber vi det bedste sted at leve og bo” er Solrød Kommunes nye vision, som erstatter den tidligere vision ”Solrød Kommune – det bedste sted at leve og bo”.

– Udgangspunktet var godt, så der var ikke behov for at starte helt forfra i arbejdet med visionen. Tilføjelsen af ordene ”sammen skaber vi” viser, at byrådet og kommunens ansatte arbejder sammen med borgerne, foreningerne og virksomhederne for at nå målet, hvilket er en utrolig vigtig pointe. Samtidig viser tilføjelsen, at vi er i bevægelse mod visionen om at skabe det bedste sted at leve og bo, siger borgmester Emil Blücher (LA).

Byrådet har også justeret det tidligere byråds pejlemærker, så der nu er fem pejlemærker, som giver udtryk for, hvad dette byråd anser for særligt vigtigt at navigere efter. De fem pejlemærker er for det første aktive borgere, der tager ansvar, det andet trivsel, læring og udvikling hele livet, det tredje tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre, det fjrede natur og klimaansvar i højsædet, mens det femte er tæt samarbejde med erhvervslivet.

Den nye vision og de nye pejlemærker bliver overordnet styrende for det fremadrettede arbejde i kommunen og i byrådet. Det betyder blandt andet, at borgerne også vil kunne mærke det i mødet med kommunen.

Sammen med visionen og pejlemærkerne har byrådet også udtalt nogle helt klare forudsætninger, der skal opfyldes, hvis kommunen skal opnå målet med visionen og pejlemærkerne. Fundamentet, som visionen og pejlemærkerne skal stå på, udgøres af tre byggesten. De handler om orden i økonomien, om en generel åbenhed og inddragelse og om at have engagerede og kompetente medarbejdere ansat i kommunen.

Den nye vision og de nye pejlemærker vil være afsæt for byrådets kommende arbejde med en ny planstrategi, der finder sted i løbet af 2023, ligesom de også er tiltænkt at skulle være retningsgivende for byrådets videre politiske arbejde. Foto: Colourbox.com