Borgmestre om kunstige øer i Køge Bugt: Det er vanvittigt

Borgmestrene langs Køge Bugt er ikke begejstrede for de kunstige øer, der er på tegnebrættet ved Avedøre.

Samarbejdet for at sikre et godt havmiljø i Køge Bugt fortsætter. Pressefoto.

Samarbejdet for at sikre et godt havmiljø i Køge Bugt fortsætter. Pressefoto.

Et fælles ønske om at få sat en stopper for dumpningen af slam i Køge Bugt, fik i januar borgmestrene fra Stevns, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby Strand til at gå sammen i samarbejde.

Dumpningen af slam blev stoppet tidligere i år, men selvom de syv borgmestre kunne lade champagnepropperne springe og fejre sejren, så blev det for en kort bemærkning. For samarbejdet omkring et renere Køge Bugt fortsætter ufortrødent, det fortæller Solrødborgmester Emil Blücher (LA), der for nylig var til møde med de seks øvrige borgmestre i Greve.

– Det er især dumpningen af slam, der har været i fokus i medierne, og nu kan vi sætte flueben ved det, men vi arbejder videre, siger Emil Blücher.

Han peger på, at der i øjeblikket bliver sandsuget i bugten, der bliver udledt spildevand, og der er udsigt til endnu mere, fordi der er planer om et renseanlæg ved Avedøre. Der skal graves kabler ned til en transformatorstation i Ishøj, og der skal opføres havvindmøller.

– Det nytter ikke, at man ser på snævert på de enkelte projekter, når man vurderer, hvilken påvirkning det har på havmiljøet, for vi ser Køge Bugt som en helhed, og vi mener fortsat, at man skal se på de samlede projekter og undersøge den samlede påvirkning det har på vandmiljøet, siger han.

Kunstige øer

Han slår fast, at de ikke nødvendigvis har ens holdninger til de forskellige projekter, og her er havvindmøllerne et godt eksempel. Nogle af kommunerne er meget begejstrede for udsigten til vindmøller, mens andre ikke er glade for udsigten til dem.

Til gengæld er de enige om, at de ni kunstige øer, der er på tegnebrættet ved Avedøre, er en dårlig idé. Øerne skal være et nyt erhvervsområde med plads til 380 virksomheder, som vil skabe op mod 12.000 nye arbejdspladser.

– Vi kan ikke se behovet for dem, og vi er bekymrede for, hvilken effekt det vil have på havmiljøet, når de skal anlægges. Man har tænkt sig at bruge mere eller mindre forurenet jord fra byggeprojekter i København til at anlægge en slags mini Dubai ved Avedøre Holme, siger Emil Blücher.

– Samtidig er der planer om, at al Købehavns spildevand skal renses på et anlæg på en af øerne og ledes ud i Køge Bugt.

Det er ikke kun i forhold til havmiljøet, at ø-projektet giver dybe panderynker hos borgmestrene. En af dem er Greves borgmester Pernille Beckmann (V), der er bekymret for den øgede trafik, som de nye øer vil give.

– Køge Bugt-motorvejen ind mod København er i forvejen den mest trafikerede vej i Danmark, og der er enormt pres på hver eneste dag. Nu vil man have 12.000 nye arbejdspladser i Hvidovre, så vil presset øges enormt, siger hun.

Hun anerkender, at der er et behov for erhvervsudvikling, men hun mener, at der er masser af jord, man kan benytte sig af, både i omegnen af København og længere ude på Sjælland.

– Hvorfor er der behov for at lave kunstige øer, når der er masser af plads til at erhvervsudvikle på Sjælland, lyder det undrende fra Pernille Beckmann, der påpeger, at man kunne gøre fingerplanen mindre restriktiv, hvis man ønsker mere erhverv.

– Det er helt vanvittigt, at man kan få lov til at etablere et helt erhvervsområde ved at dumpe jord i havet, når vi samtidig er bundet på hænderne af fingerplanen og har så mange beslaglagte områder, vi ikke kan bruge, hvis vi gerne vil erhvervsudvikle i kommunerne, siger Pernille Beckmann.

Samarbejdet for at sikre et godt havmiljø i Køge Bugt fortsætter. Pressefoto.