Borgermøde om Strandens Hus gav kun få konkrete svar

Foto: Jens Wollesen, Alexandra Mollerup

Borgermødet om projekt Strandens Hus endte i få svar. Det var mere et rum for at lette hjertet, end den dialog der ellers var lagt op til. Borgerne var fortsat delt i to, mens et enigt byråd står ved beslutningen.

Kantinen på byens rådhus var fyldt, da der tirsdag den 1. oktober klokken 17:30 var inviteret til borgermøde om projekt Strandens Hus. Der var lagt op til spørgsmål, svar og dialog om lokalplanen til projektet, men da der endelig blev åbnet op, kom der få reelle svar fra politikerne.

– Jeg kan forstå, at du er uenig, og sådan er det jo nogle gange. Men du er nu hørt og forstået, og vi tager det med os i referatet, svarede Niels Hörup (V), borgmester i Solrød Kommune, adskillige gange.

Skipperhusenes protest

Det er ingen hemmelighed, at beboerne fra Skipperhusene er imod størrelsen på projekt Strandens Hus, og det kom også tydeligt frem på gårsdagens borgermøde.

Hans Birk Nielsen præciserede, at de gerne vil have sportsfaciliteterne og en mindre café, men er imod det store projekt med en restaurant. Han tog sammen med flere andre beboere fra Skipperhusene fat i Rambøll-rapporten, som DAGBLADET skrev om i mandags. Rapporten belyser blandt andet projektets konsekvenser for området.

– Vi er glade for at se sådan en rapport, fordi vi længe har efterlyst, at der kom noget konkret på, hvad det her vil have af konsekvenser. Men det er skuffende at se, at der er indlæg i DAGBLADET, hvor Niels (Hörup, red.) og Ivar (Haugaard-Hansen, byrådsmedlem fra Venstre, red.) siger, at den alene er et høringssvar. Men hvorfor har kommunen så ikke selv lavet sådan en rapport?, spurgte Hans Birk Nielsen.

Der blev ikke svaret på, hvorfor kommunen ikke selv har iværksat en lignende rapport, men der blev sagt, at nu hvor den er bestilt og betalt af en part, så kan den ikke indgå som andet end et høringssvar. Sådan lød det fra Niels Hörup, der forsikrede om, at den selvfølgelig vil blive læst og taget med i den endelige afgørelse på lige fod med alle andre høringssvar.

Det er for stort

Selv om der på mødet var flest modstandere, der gav sig til kende, var der også en del tilhængere af projekt Strandens Hus.

I det usagte viste de deres opbakning ved klapsalver, når der var positive udmeldinger om projektet. De negative udmeldinger om projektet fik knapt så mange klapsalver.

I det sagte blev projektet rost for at have både foreningsfaciliteter og en restaurant, så det ikke kun er sportsfolkene i kommunen, der får glæde af det.

– Jeg er ikke en del af foreningslivet, så jeg vil da glæde mig til at kunne sidde dernede og nyde et lille glas i stedet. Men når det er sagt, er jeg mest til det første udkast til projektet, hvor der er knapt så mange parkeringspladser og mere grønt og hygge, sagde en borger.

Flere på mødet nævnte, at der er sket en opskalering af projektets størrelse, som de er utilfredse med. Det oprindelige udkast var på 900 m2, hvorimod det nuværende fylder 1200 m2 og har flere parkeringspladser.

Parkering er allerede et problem i dag, hvor der på varme sommerdage kører biler i pendulfart forbi beboerne ved stranden, og det ønsker de ikke bliver forværret. Kommunens administration skulle ifølge borgerne også have frarådet at opskalere projektet, hvilket stiller dem uforstående over for beslutningen.

– Nu er det ikke administrationen, men byrådet der bestemmer i sidste ende, svarede borgmesteren.

Den tekniske chef, Jens Bach, forklarede, at udvidelsen af projektet skyldes, at der ikke skal være for snævre rammer fra starten af, men luft til at tænke sit eget, når man bygger.

Unge og skrald

Høj musik, hærværk af området og uanede mængder af skrald var også en bekymring, der blev delt bredt på mødet fra både tilhængere og modstandere af projektet. Havnemester Kenneth Højlund fra Køge Marina var mødt op for at dele sine erfaringer med problemet.

– Jeg driver Køge Marina, og vi oplever, at de unge hærger området med skrald, røg og møg – ikke fordi de er kriminelle, men de gør det af kådhed. Om sommeren er vi nødt til at lukke havnebadet, fordi de unge ellers hærger området. Så det er bare for at sige, at det skal man tænke med ind i det hele, sagde Kenneth Højlund.

Den del var taget med i det videre arbejde om projektet, hvor byrådet både overvejede vagter, samarbejde med politi og en sms-lukkeservice på alle døre, forsikrede Niels Hörup om, Og selv om det var en bekymring fra de fleste, var den ikke så stor, at der ikke kunne findes en løsning på det, tilkendegav flere af borgerne på mødet.

Mødet var for kort til at alle kunne spørge og kommentere, så da klokken havde passeret 19:00, blev der lukket ned for mødet med en opfordring til, at sende det usagte ind som et høringssvar.