Borgerinddragelse og samskabelse i Solrød

Demokrati: Lokallisten VoresSolrød inviterede forleden til foredrag og debat om borgerinddragelse. Blandt andet ud fra det håb, at Solrød kommer på landkortet som en af de kommuner, der skaber beslutninger med bred opbakning sammen med borgerne.

Borgerinddragelse og samskabelse i Solrød
Lokallisten VoresSolrød holdt forleden foredrag og debat om borgerinddragelse. Foto: Pernille Kock Plinius

Solrød: En stemning for at afprøve flere borgersamlinger gav sig blandt andet til kende, da lokallisten VoresSolrød forleden inviterede til arrangement om borgerinddragelse med Anne Tortzen fra Center for Borgerdialog, som har forsket i borgerinddragelse og samskabelse, lyder det i en pressemeddelelse.

Anne Tortzen lagde ud med at forklare om behovet for demokratisk fornyelse, og hvorfor der i dag er brug for at inddrage borgerne i nye samarbejdsformer for at legitimere politiske beslutninger. Borgerne er ikke længere organiserede i vælgerforeninger, og det er svært at rekruttere til brugerbestyrelser. I dag foretrækker mange i højere grad at engagere sig i ad hoc grupper, enkeltsager eller at involvere sig i bevægelser. Der ses også en dalende tillid til de politiske systemer og til politikere, og både i Danmark og resten af den vestlige verden afprøver man derfor nye metoder til at skabe politik sammen med borgerne – også i et forsøg på at genskabe tilliden til det politiske system.

Det kan eksempelvis være ved hjælp af borgerbudgetter, borgerforslag, borgersamlinger eller andre samskabende processer, hvor man ønsker at inddrage borgernes erfaringer og kompetencer. Formålet er at skabe samarbejde på tværs (også med organisationer, foreninger, virksomheder og lignende) og træffe beslutninger, der har en bredere opbakning.

I en dansk kontekst er metoderne også flittigt brugt i de danske kommuner. Her har 79 kommuner afprøvet de såkaldte '§ 17 stk. 4 udvalg'. Og rundt regnet 1/3 har afprøvet borgersamlinger, borgerforslag eller borgerbudgetter, lyder det i pressemeddelelsen:

– I Solrød har vi endnu ikke afprøvet nogle af disse metoder, men håbet er, at vi kommer til at se meget mere af det fremadrettet. Men hvordan bliver Solrød bedre til at samarbejde mellem borgere, frivillige foreninger, politikere, forskellige generationer, private aktører, osv.? Hvordan udvikler Solrød det lokale demokrati og sikrer borgerne mere direkte indflydelse på deres lokalsamfund?, skriver VoresSolrød.

I løbet af arrangementet blev fremtidens borgerinddragelse i Solrød drøftet, og der var klar enighed om, at der er behov for at inddrage borgerne langt tidligere i processerne. Også på et tidspunkt, hvor rammerne for 'beslutningen' endnu ikke er fastlagt. Der var især stemning for at afprøve flere borgersamlinger, fordi netop disse kan forbedre kvaliteten af de politiske beslutninger ved at involvere en bredere gruppe.

Ved borgersamlinger samles et repræsentativt udsnit af borgere for at undersøge og drøfte en konkret udfordring – det kunne f.eks. være kommuneplanen, men der kom også mange andre forslag på banen. Ved borgersamlinger skabes en gensidig forståelse, modstand kan blive til medspil, der trækkes på deltagernes levede erfaringer og der skabes nytænkning, og det kan være noget af det, der er brug for, skriver lokallisten i pressemeddelelsen:

– I Solrød har vi også brug for at tænke nyt og i langt højere grad inddrage viden og erfaringer fra de mange engagerede borgere i Solrød. I VoresSolrød ser vi frem til at arbejde meget mere med borgerinddragelse og samskabelse fremadrettet. Håbet er, at vi også kan sætte Solrød på landkortet som en af de kommuner, der med succes skaber beslutninger med bred opbakning sammen med borgerne, lyder det også i pressemeddelelsen.