Boliger for seniorer i Solrød

Mange seniorer i Solrød forventer indenfor 5-10 år at flytte til en anden og mindre bolig, da den nuværende bolig og have er for stor og uoverkommelig.

I foråret 2020 blev der i lavet en undersøgelse blandt 7378 borgerne over 55 år. Svarprocenten var 36%.

Her blev der bl.a. spurgt til nuværende type bolig, ønsket om fremtidig boligform og begrundelsen for at flytte.

Jeg ønsker at blive boende i Solrød Kommune.

Mange af svarene gik på en mindre/overkommelig bolig på 65-100 kvm., tæt på indkøb og offentlig transport samt til en overkommelig husleje. Også seniorbofællesskaber og social kontakt blev højt prioriteret. En lille have eller altan/terrasse var også ønskelig og gerne i naturskønne omgivelser.

Solrød kommune inviterer i år bl.a. borgerne og ældrerådet til at deltage i udformningen af en ældrepolitik/boligpolitik.

Regeringen fremsætter i år en ny ældre lov med fokus på klare værdier, værdighed, valgfrihed og selvbestemmelse og få dokumentationskrav.

Det er vi spændte på og ser frem til. På den baggrund kommer også ældrepolitikken i Solrød i spil.

Her vil bl.a. boliger være et vigtigt element, som vi håber, at vi i fællesskab kan finde gode løsninger på.

Henning Christiansen

Næstformand i Solrød Ældreråd