Bekymrede borgere ønsker øget fokus på at bevare Solrøds natur

Foto: Helle Midskov

Ina Lindemark, som er nabo til biogasanlægget i Solrød, har nu etableret hjemmesiden "Bevar naturen i Solrød" og har en facebookgruppe med samme navn.

– Vi er en gruppe borgere, som er bekymrede over den hastighed naturen i Solrød forsvinder på til fordel for mere industri, og så mangler der i høj grad borgerinddragelse i Solrød, siger Ina Lindemark om årsager til, at hun i et stykke tid har arbejdet på at stable hjemmesiden "Bevar naturen i Solrød" på benene.

Det er Ina Lindemarks håb, at hjemmeside og facebookgruppe kan bruges til at diskutere konkrete tiltag i kommunen. Det kan være lokalplaner, høringer, ideer og borgermøder.

– Hjemmesiden skal også ses som en mulighed for at følge med i, hvad pressen skriver, klager til kommunen og til andre instanser. Således at borgerne kan holde sig orienteret og få et mere nuanceret billede i forhold til de informationer, som findes på kommunens hjemmeside, forklarer hun og uddyber:

– Vi har en fantastisk strand, skønne landsbyer, skov, kalkgrav, mose og meget mere. Hvis man ønsker det bibeholdt kombineret med åbenhed og gode debatter, så håber vi, at man vil melde sig ind i facebookgruppen og bidrage til hjemmesiden, så vi sammen kan få et øget fokus på at bevare Solrøds natur.

Formålet med hjemmesiden er også, at borgerne i Solrød hurtigt kan få et overblik over lokalplaner, høringer, klager med mere og i et sprog, der nemt at gå til.

– Jeg har forsøgt at gøre det så læsevenligt som muligt, da en række af de sager, der er i Solrød, kan være svære at finde rundt i. Det håber jeg, at jeg kan gøre lidt mere gennemskueligt, og så vil det være dejligt, hvis så mange borgere som muligt kommer med input til, hvordan vi sammen kan bevare den skønne natur, som vi har her i Solrød, fortsætter Ina Lindemark.

Det lugter

Det er blandt andet det eksisterende Solrød Biogas og det eventuelt kommende anlæg fra Bigadan, som fylder meget på hjemmesiden. Processen omkring de anlæg er ifølge Ina Lindemark eksempler på manglende inddragelse af borgerne.

– Vi er stærkt bekymrede over den demokratiske proces i sagsbehandlingen af Solrød Biogas' udvidelser og det kommende store anlæg fra Bigadan. Vi er en række borgere, som føler os vildledt og misinformerede. Hvis man vil vide lidt mere end bare overfladisk, så skal man søge aktindsigt, og det burde jo ikke være nødvendigt. Jeg forstår f.eks. heller ikke, hvorfor bestyrelsesreferater fra Solrød Biogas ikke er tilgængelige på virksomhedens hjemmeside. Generelt er det min opfattelse, at både forvaltning og flere byrådspolitikere bør være mere åbne omkring udviklingen i Solrød.

– Jeg kan give endnu et eksempel ud af mange i forhold til biogasanlægget. Da vi flyttede til kommunen i 2009, var der ikke nogen steder, hvor man kunne læse om planer om et biogasanlæg. Så blev det bygget, og vi blev lovet et lugtfrit anlæg. Det er bestemt ikke virkeligheden. Anlægget er udvidet tre gange siden, og nu er der høring om endnu et anlæg. Det er drøn ærgerligt, at der bliver givet tilladelser med så store gener for borgerne i Solrød – uden at politikerne vil høre på os borgere, fortsætter Ina Lindemark, som også foruden store lugtgener nævner partikeludledning fra Solrød Biogas og støj fra et voksende antal lastbiler, der skal til og fra anlægget.

Hjemmesiden finder man på "www.bevarnaturensolrod.dk", som hører sammen med facebookgruppen "Bevar naturen i Solrød", som er en offentlig gruppe.