Autophugger får bøde efter eksplosionsbrand

Foto: Lene Ploug Frederiksen

En polsk mand kom i august sidste år slemt til skade, da der udbrød en eksplosionsagtig brand i den bilgrav hos en autoophugger i Solrød Kommune, hvor han arbejdede.

Manden pådrog sig skader på kroppen og i ansigtet, og efter et besøg af en tilsynsførende fra Arbejdstilsynet, blev virksomheden tiltalt for at overtræde bekendtgørelsen om arbejdsmiljø.

Sagen har netop været for Retten i Roskilde, hvor autoophuggeren blev idømt en bøde på 45.000 kroner, ligesom virksomheden skal betale sagens omkostninger.

En tilsynsførende fra Arbejdstilsynet blev efter ulykken kaldt ud til stedet, hvor han kunne konstatere, at to ud af tre lysarmaturer var defekte, så der var åbent ind til glimtænderen i lampen, hvilket kunne være tændkilden til eksplosionen. Herudover var der ikke den nødvendige ventilation i revisionsgraven, hvilket betød, at de brandfarlige dampe ikke blev suget væk.

Ved retten lagde dommeren vægt på, at arbejdet ikke var planlagt og udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Selv om vidnet forklarede, at den tilskadekomne kollega ikke fulgte instruktionerne, vurderede retten, at autoophuggeren ikke kan unddrage sig de forpligtelser, som han er pålagt efter arbejdsmiljøloven.