Video: Mange kilometer bag Mesteren

Video: Mange kilometer bag Mesteren
Foto: Anders Ole Olsen, John Ringstrøm