Vesth: – Ja, jeg skylder penge til varmeværket

Foto: Kristian Buchmann

Slagelse: Bestyrelsesformand i Hashøj Kraftvarme Thomas Vesth svarer nu direkte på den kritik, som det kommunalt udpegede bestyrelsesmedlem Jan Møller Pedersen har fremsat i sin 19-sider lange skrivelse til kommunen. Heri fremgik det bl.a. , at det var Vesths kone, der igennem det nu konkursramte Hashøj Rengøring, stod på skyldnerlisten.