Udvalg afviser boligplaner – ejer og bygmester ærgrer sig

Mange protester fra naboer mod planer om etage-byggeri på grund ved det tidligere Prammann Dyrecenter. Forvaltning anbefaler byggeri, men udvalgsformand begrunder afvisning med, at byggeriet ikke vil passe ind i området.