Udsat for kritik: Nu genoptager kommune samarbejdet

Socialtilsyn Øst taler positivt om Holmegaardshuset i Fensmark i dugfrisk tilsynsrapport. På den baggrund vil Slagelse Kommune nu gentoptage visitationen til stedet trods heftig kritik fra tidligere beboere.
Socialtilsyn Øst taler positivt om Holmegaardshuset i Fensmark i dugfrisk tilsynsrapport. På den baggrund vil Slagelse Kommune nu gentoptage visitationen til stedet trods heftig kritik fra tidligere beboere.

Slagelse Kommune genoptager visitationen af borgere til opholdsstedet Holmegaardshuset i Fensmark, efter at samarbejdet med stedet ellers har været sat på pause de seneste to måneder.

Det skriver Sjællandske.

Det sker, fordi Socialtilsyn Øst har afsluttet sit ekstraordinære tilsyn med stedet, som blev sat i værk efter en styrtsø af kritik af stedet, ikke mindst beskrevet her i Sjællandske. Tilsynet peger tommelfingeren opad og konkluderer, at opholdsstedet fortsat lever op til sin godkendelse.

– Det betyder, at Slagelse Kommune igen anser Holmegaardshuset som et tilbud på lige fod med andre, fortæller uddannelsesdirektør Vini Lindhardt, Slagelse Kommune, der bemærker, at der vil være en skærpet opmærksomhed på det enkelte barns – og den enkelte families – trivsel.

Slagelse Kommune har i vidt omfang benyttet sig af Holmegaardshuset de seneste par år. Kommunen havde i alt 17 sager i 2015, hvilket kostede 3,6 millioner kroner. I 2016 steg antallet af sager til 35 sager til en udgift på over ni millioner kroner. Det være sig i forhold til praktisk pædagogisk støtte, familiebehandling, mor/barn-anbringelser og anbringelser af børn og unge.

Der har dog været rejst harsk kritik af stedet, efter at det i Sjællandske kom frem, at Holmegaardshuset i samarbejde med psykologen Finn Westh fik fabrikeret forældrekompetenceundersøgelser, der gav anledning til løftede pegefingre i Psykolognævnet. De var simpelthen falske, lød kritikken.

Lige i forhold til anklagerne om usande rapporter, der netop har givet udslag i tvangsfjernelser af børn, har Socialtilsyn Øst dog intet at udsætte på nogen.

– Holmegaardshuset har udarbejdet dokumentation for forløbet på et fagligt og tilfredsstillende niveau. Forældrekompetenceundersøgelsen, som Holmegaardshuset har forestået, er udarbejdet tilfredsstillende, lyder det i rapporten.