To garder får næsten lige meget i tilskud med aftale i sidste øjeblik