Stor forvirring: Hvad skal der ske med Slagelse Heldagsskole?

I fremtiden skal færre elever visiteres til den nuværende heldagsskole, og flere skal gå på en ’skole i skolen’ på de almene skoler. Derfor arbejdes der på, at en filial af heldagsskolen oprettes på Antvorskov Skole.

Fremtiden har været uklar for ansatte og elever på Slagelse Heldagsskole. Lærer Nils Randløv er dog positivt indstillet på et tættere samarbejde med almenområdet. Foto: Anders Ole Olsen.

Både elever og ansatte på Slagelse Heldagsskole har været forvirret over, hvad fremtiden bringer for dem. Nu kommer der klarhed. Foto: Anders Ole Olsen.

Foto: Anders Ole Olsen