Stolpe ud for Slagelse

Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER, Simon Ydesen