Søberg Vin i langtrukken kommunal sag

Langsomt: Vinhandler Jesper Søberg har været tæt på at opgive lille udbygning ved forretningen på Solens Plads grundet en ualmindelig langsommelig kommunal behandling på 18 måneder.

Her det lille areal ved Søberg Vin på Solens Her den lille plads markeret med den røde firkant, som det tog kommunens administration 18 måneder at træffe afgørelse om.