SKAT frikender Ældreråd i Slagelse

Slagelse/Fjerritslev: – Det er rigtig godt for Ældrerådet i Slagelse – og især for tidligere formand Birgit Jørgensen – at vi nu bliver renset for alle beskyldninger. Det siger den tidligere kasserer i ældrerådet, Kirsten Rasmussen, til Sjællandske. For at dokumentere sin udmelding vedlægger hun et brev fra SKAT pr. 14. januar 2015, der kort erklærer: »Vi har godkendt din skat«.

– Det siger måske ikke så meget i sig selv, men bag den sætning ligger der i hundredvis af papirer, indviklede regler og mange, mange timers frustrerende arbejde, som ikke har ført til noget som helst konstruktivt – ud over den aktuelle afgørelse, siger Kirsten Rasmussen og fortsætter:

– Peter Lotingas grundløse og helt uanstændige angreb på det tidligere ældreråd, dets formand, kasserer og ulønnede frivillige medhjælp samt Slagelse Kommunes egen revision har medført store omkostninger såvel økonomiske som menneskelige.

Hvem, hvad og hvor?

Hele den spegede affære begyndte i februar sidste år, hvor det nyvalgte ældrerådsmedlem Peter Lotinga stillede spørgsmål ved forskellige fradrag og kørsels-godtgørelser, som Kirsten Rasmussen modtog i forbindelse med sit arbejde for Ældrerådet i Slagelse. De skattetekniske forviklinger blev forstærket af det faktum, at Kirsten Rasmussen ikke længere bor i Slagelse, men i Fjerritslev i Jylland. Undervejs i sagen kom det også frem, at de beløb, der var i spil, var så små, at de formentlig ville falde under bagatelgrænsen – alligevel fik sagen lov at fortsætte.

Prisen for dette arbejde – som skatteyderne i parantes bemærket betalte for – er mere end 50.000 kroner. Men det er langt fra de eneste omkostninger: Adskillige dele af den kommunale administration og politiske organisation har brugt uendelig mange mandetimer på at forholde sig til og besvare Peter Lotingas utallige mails og gentagne personlige henvendelser.

– Jeg sidder lidt tilbage med den følelse, at sagen her faktisk burde få konsekvenser for Peter Lotinga, slutter Kirsten Rasmussen.