Skæbnedag for lærerne?

Folkeskolereformen vil – uanset hvordan man vender og drejer den – komme til at betyde færre stillinger. Men hvem – og hvor mange, der bliver berørt – er stadig et åbent spørgsmål. Måske netop derfor er rygterne allerede nu begyndt at svirre i lærerkredse. Ifølge en kilde med gode kontakter til skoleverdenen vil der komme en stor prikkerunde den 7. april blandt skolelærere, pædagoger, pedeller og administrativt personale. Det afviser uddannelelsesdirektøren i Slagelse kommune dog.

– Skolerne er i øjeblikket i gang med planlægningen for det kommende skoleår. Herunder at afdække behovet for personale og drøfte med medarbejderne, hvordan dette håndteres. Situationen kan være forskellig skolerne i mellem, bl. a. fordi der fortsat er faldene elevtal. Det samlede billede for alle skoler forventes at foreligge 7. april. At der skulle være store besparelser med deraf følgende stor prikkerunde til følge, kan ikke bekræftes, skriver uddannelsesdirektøren i en mail til Sjællandske.

Haugaard: Pulje forsvinder – 22 stillinger

Heller ikke formanden for Slagelse Lærerkreds Per Toft Haugaard eller Skoleledernes formand Søren Ranthe vil be- eller afkræfte rygterne:

– Skolerne arbejder lige i øjeblikket på at beregne deres personalebehov på baggrund af den udmeldte ressource – MEN: Der er et faldende elevtal i skolerne og et faldende børnetal i daginstitutionerne. Det vil betyde reduktioner. Der er besluttet en ny ressourcefordelingsmodel for skolerne, og det kan betyde omfordeling af personaleressourcer skolerne imellem. Samtidigt er det klart, at når der pr. 1. august skal være længere skoledag, vil der være behov for færre åbningstimer i SFO og fritidshjem. Det vil betyde færre ansatte her. Så har skolerne i indeværende skoleår haft en pulje på ni mio. kr. til tidlig indsats – altså til, at skolerne kan lave nogle foranstaltninger til at inkludere elever med særlige behov. Den pulje falder væk 1. august, og det svarer rundt regnet til 22 stillinger.

Formanden for Skolelederforeningen Søren Ranthe siger:

– Planlægningen og procedure for håndtering af evt. afskedigelser skal foreligge senest den 7. april på alle skoler. Jeg kan ikke bekræfte billedet om store besparelser på folkeskoleområdet.