Samarbejdet i byrådet på is efter møder

De tre borgerlige formænd Ann Sibbern (DF), Knud Vincents (V) og Troels Brandt (R) lagde ovenstående billede og udsagn på Facebook søndag, hvor de troppede op til møde på rådhuset. Mødet var dog forinden blevet aflyst af socialdemokraterne, med den begrundelse, at de borgerlige partier ikke var kommet med de tilbagemeldinger, som var forudsætningen for at holde mødet.
De tre borgerlige formænd Ann Sibbern (DF), Knud Vincents (V) og Troels Brandt (R) lagde ovenstående billede og udsagn på Facebook søndag, hvor de troppede op til møde på rådhuset. Mødet var dog forinden blevet aflyst af socialdemokraterne, med den begrundelse, at de borgerlige partier ikke var kommet med de tilbagemeldinger, som var forudsætningen for at holde mødet.

– Jeg ser ikke grundlag for en samarbejdsaftale i øjeblikket. Det er ærgerligt, for det ville være meget lettere på den måde.

Sådan lød meldingen fra borgmester John Dyrby Paulsen (S) søndag, efter at der i weekenden havde været forhandlinger mellem partierne.

Lørdag formiddag blev der holdt møde mellem parterne, og her er der ikke helt enighed om, hvad der skete.

Den radikale Troels Brandt mener nemlig ikke, at den mail S, SF, LA og Enhedslisten klokken 14.17 sendte til de tre borgerlige partier, er dækkende for, hvad der blev talt om på mødet.

I mailen skriver borgmester John Dyrby Paulsen og gruppeformand Flemming Erichsen således til Troels Brandt, Knud Vincents og Ann Sibbern:

– Vi har drøftet mødet i AFIØ-gruppen og er enige om, at der jo ikke kom meget nyt på bordet. Vi savner stadig en reaktion fra jer på vores mail om ophør af samarbejdsaftalen, og dette er en nødvendig forudsætning for at komme videre, og for at vi igen kan få troen på, at vi kan samarbejde fremadrettet.

Vi går derfor i vores lille gruppe videre med forberedelserne til en ny styrelsesvedtægt og tilhørende konstituering, men vi hører gerne jeres konkrete bud på deltagelse både i samarbejdet og konstitueringen – og dette er en forudsætning for at opretholde vores aftale om et møde i morgen (søndag) kl. 12, hedder det.

Klokken 19.44 skrev Ann Sibbern tilbage, at »V,B og O kommer som aftalt i morgen kl. 12 til de videre drøftelser.«

Klokken 20.08 skrev Flemming Erichsen en mail tilbage, hvor han gjorde det klart, at »et konkret bud på deltagelse i samarbejdet og konstituering fra jeres side er en forudsætning for afholdelse af mødet i morgen kl.12.00.«

Klokken 10.53 søndag formiddag skrev borgmester John Dyrby Paulsen til de tre borgerlige partier, at da man intet havde hørt, var mødet aflyst.

– I regi af AFIØ-gruppen arbejder vi derfor videre med rettelser til styrelsesvedtægten og tilhørende konstituering, og I vil naturligvis blive orienteret snarest muligt om vores forslag til ændringer, hedder det.

Mailen hindrede dog ikke Troels Brandt, Knud Vincents og Ann Sibbern i at møde frem foran rådhuset søndag klokken 12. Efterfølgende lagde Radikale Venstre nedenstående billede og tekst på Facebook.

I en udsendt pressemeddelelse skriver de tre borgerlige politikere, at »John Dyrby forhandler på skrømt«.

Troels Brandt siger dog til Sjællandske, at det er rigtigt, at partierne forinden havde fået beskeden fra S om aflysningen, men at den kom så sent, at de var på vej.

– Men det er jo rent show, at de lægger sådan noget ud på Facebook, når de på forhånd havde fået at vide, at mødet var aflyst, siger John Dyrby Paulsen.