Politisk uenighed om høring og nye skoledistrikter

Der er dog enighed i børne- og ungeudvalget om, at forslag til grænse mellem skoledistrikter for Kirkeskovsskolen og Ny Skælskør Skole ikke går an. Socialdemokrater utilfredse med, at forslag ikke skal i høring.

Politisk uenighed om høring og nye skoledistrikter

Dette kort vise forslaget til nye skoledistrikter i Skælskør-området. De røde markeringer er forvaltningens forslag, som vil bevirke, at Kirkeskovsskolens distrikt vil nå helt ind til Skælskør bygrænse. Den er politikerne ikke med på, men de er uenige om, hvor den så skal gå. Den sorte streg er en mulighed, som opfylder ønsket fra flertalsgruppen, mens socialdemokraterne vil bevare de nuværende distrikter markeret med blåt og rødt. Forvaltningen skal komme med et endeligt forslag, der skal vedtages til januar.