Politiker: – Giftsag kalder på lokalt initiativ

Test frikender drikkevand for PFOS-stof
<p>Sagen med udledning af meget giftige stoffer til Korsør Nor og Storebælt fra brandskolen i Korsør bringes nu op i byrådet.</p>