PFOS i drikkevand – hvad sker der så?

SK Forsynings vandchef Jan Jørgensen er klar til at handle, hvis prøver viser PFOS i en drikkevandsboring. Grundvand kan vandre 40-50 kilometer.

De første prøver i giftgrøften ved brandskolen blev taget den 12. februar, hvorefter PFOS-lavinen begyndte at rulle for alvor. I grøftens vand, som kogræsser-kalvene havde drukket af, var 9000 nanogram pr. liter. Nu er grænsen sat ned til to nanogram per liter drikkevand, hvis mennesker skal drikke det. Foto: Helge Wedel