Onkel Kurt kan ikke mere

Foto: © Leo Gr¿ndal, John Ringstrøm