Pullertløsning i gågaden

Vores nuværende borgerrepræsentation har nu vedtaget en uforholdsmæssig dyr pullertløsning i Centrumgaden for at stoppe kørsel i gaden.

Steen Normind, Hasselvej 15, Skovlunde

Sidste weekend var jeg en tur rundt i danske byer, og jeg kan godt se, at andre kommuner også er kommet på den idé at installere pullertløsninger ved indkørslen til gågader.

Det virker på mig som et uhensigtsmæssigt dyrt modefænomen på et formentlig forbigående problem. Ved besigtigelse af selve skiltningen ved Centrumgaden slår det mig, at denne faktisk slet ikke er tydelig og entydig nok.

Det er kommunens opgave at sørge for at skiltningen er tydelig nok. Jeg mangler et ’indkørsel forbudt skilt’. For eksempel det runde skilt med et billede af en motorcykel og en bil på hvid baggrund med en fed rød streg over.

Var det ikke en idé at få gjort skiltningen tydeligere suppleret med lidt politi og kameraovervågning og få fat i bøllerne, inden der ofres millioner på en vedvarende, unødvendig og uhensigtsmæssig dyr pullertløsning?

Jeg synes, at borgerne i Ballerup og læserne af dette indlæg skulle køre en tur forbi Centrumgaden og danne sig deres eget indtryk af skiltningen ind til Centrumgaden. Er det virkelig en milliondyr pullertløsning, der er brug for?

Som supplement vil jeg give Mette Bramsbye under overskriften ”Ballerup er et trafikhelvede” i Ballerup Bladet i sidste uge fuldstændig ret i hendes betragtninger. Vores nuværende borgerrepræsentation har på dygtig vis formået fuldstændig at besværliggøre infrastrukturen til og fra vores bydel.