Nyt hold skal katalysere fremskridt i ghettoerne

Foto: Mette Kjær Nielsen

Ringparken i Slagelse og Motalavej i Korsør skal af regeringens ghettoliste inden 2025. Også Sydbyen i Slagelse og Parkvej i Skælskør skal have fjernet mærkatet »udsat boligområde«. Derfor har Slagelse Kommune udarbejdet en ny, fælles plan for, hvordan man vil arbejde for at opfylde dette mål i perioden fra ultimo 2017 til 2021.

Tidligere har man arbejdet med hver sin indsats for hvert af de fire udsatte boligområder. I den nye helhedsplan er alle indsatser samlet under ét fælles kompetencecenter, der har fået sin fysiske placering på FOB's kontor i Slagelse, og som er skabt i tæt samarbejde mellem fem boligorganisationer, Slagelse Kommune og politiet.

Arbejdet bliver anført af Ilir Shkoza, der er chef for kompetencecentret. Han blev ansat i foråret, mens kompetencecenteret har fået fem medarbejdere pr. 1. oktober hos FOB og tilsvarende hos Slagelse Kommune pr. 1. november.

– Vi er i in intro-fase og er i gang med at opbygge strukturen og skabe rammerne, så vi kan komme godt i gang med aktiviteterne, når det nye år begynder, fortæller Ilir Shkoza, der har faglig baggrund i blandt andet Dansk Røde Kors og DGI.

– Vi er allerede ude i områderne, og vi har holdt fire workshops med borgerne i områderne, og et stort opstartsmøde for alle interessenter. Vi er i gang med at kortlægge områdernes udfordringer og opbygge relationer, fortæller Ilir Shkoza om det første skridt i arbejdet.

Oprindeligt var det meningen, at der skulle laves indsatser for i alt 56 millioner kroner. Men Landsbyggefonden, som står for hoveddelen af projektets økonomi, ville kun yde et tilskud på 25 millioner kroner i stedet for de 40 millioner, der var blevet ansøgt om. Det betyder – til trods for både kommunens og boligselskabernes medfinanciering – at budgettet ender på et markant lavere niveau, hvorfor også ambitionerne måtte tilpasses i det nye projekt.