Ny provst har forståelse for afskaffelse af store bededag

Stefan Lamhauge Hansen er ny provst i Slagelse Provsti efter valget af Ulla Thorbjørn Hansen til biskop. Den nye provst ser det som sin største opgave at få folk til at tale sammen og skabe gode rammer for det kirkelige arbejde.

Ny provst har forståelse for afskaffelse af store bededag

Stefan Lamhauge Hansen skal som ny provst i Slagelse Provsti blandt andet føre tilsyn med kirkegårde og kirkebygninger.

Foto: Anders Ole Olsen