Medicinrester i å-løb og rensningsanlæg

Foto: Peter Glitten