Lokalråd på Stigsnæs vil kæmpe imod motorsportscenter

Medlemmerne af det nystiftede Stigsnæs/Magleby Lokalråd: Gertrud Pedersen, Gitte Toft, Lars Kjelgaard samt Iver Grunnet. Femte medlem i bestyrelsen, Marie Martinsen, var ikke til stede, da billedet blev taget. Foto: Solveig Hansen
Medlemmerne af det nystiftede Stigsnæs/Magleby Lokalråd: Gertrud Pedersen, Gitte Toft, Lars Kjelgaard samt Iver Grunnet. Femte medlem i bestyrelsen, Marie Martinsen, var ikke til stede, da billedet blev taget. Foto: Solveig Hansen

Stigsnæs: »Der er så skønt på landet«, hedder en sang af Shu-bi-dua, hvor »en knægt« hele tiden forstyrrer idyllen, indtil han en dag flytter til storbyen for at læse til tandlæge.

På Stigsnæs er der også skønt med kyst, skov og marker så langt øjet rækker, og på trods af store skorstene fra det tidligere Stigsnæs Raffinaderi og et rensningsanlæg, der måske/måske ikke forstyrrer livet under havoverfladen i Agersø Sund, så spøger der også her »et vildt krapyl« i kulissen.

Fred og ro

– Vi er alle flyttet hertil af en grund, og det er netop området, naturen og roen, der har gjort udslaget for, at vi er flyttet hertil, siger Iver Grunnet. Han er formand i det nystiftede Stigsnæs/Magleby Lokalråd, som mest af alt er blevet stiftet på ét grundlag: Nemlig at undgå at et større område mellem rensningsanlægget RGS Nordic og det tidligere raffinaderi i fremtiden bliver forvandlet til et fælles motorsportscenter for i alt fire mere eller mindre lokale motorsportsklubber.

Området er ejet af Slagelse Kommune og godkendt til tung industri, men ligger i dag øde hen.

– Til daglig er her fred og ro, også selv om der er industri i forvejen. Og det er ikke fordi vi er imod en udvikling af Stigsnæs som sådan, men de (motorklubberne, red.) kommer jo med en lyd, som vi ikke er interesseret i, siger Lars Kjelgaard, der er kasserer i lokalrådet, der blev stiftet per den 20. august i år.

Han bor selv et sted, der ikke er langt fra de mange hektarer, der af et enigt byråd i Slagelse Kommune er blevet udpeget som et egnet sted til et motorsportscenter, og hvor medlemmerne også er enes om at få undersøgt, hvad et sådan center kan komme til at betyde for det nærliggende område blandt andet i forhold til støj.

– I foråret delte vi flyvers ud til alle beboere i området, og nu har vi stiftet et lokalråd for på den måde at kunne komme i bedre dialog med Slagelse Kommune, fortæller Iver Grunnet, der har forsøgt at alliere sig med Skælskør Lokalråd og beboerforeningerne på Agersø og Omø.

– Vi har selvfølgelig andre sager, vi vil tage os af i lokalrådet, men denne her er den mest presserende lige nu, siger Gertrud Pedersen. Hun er den i lokalrådet, der har boet længst på Stigsnæs, og hun undrer sig på linje med de øvrige medlemmer i lokalrådet over, at Slagelse Kommune på den ene side bakker op om fredninger, Natura 2000 og gerne vil være kendt som en grøn kommune, når kommunen på den anden side støtter op om et motorsportscenter, der i lokalrådets øjne kun vil føre støv, larm og forurening med sig.

Lige nu og her ønsker medlemmerne mest af alt at gøre opmærksom på deres eksistens, at komme i dialog med Slagelse Kommune og få talt deres sag op for at beskytte Stigsnæs, Magleby og Basnæs for en »knægt der kun laver larm og ståhej«

Af andre punkter på lokalrådets dagsorden er blandt andet bedre internetdækning, bedre forhold for fugleentusiaster og lokale trafikanter på Borrebyvej, fiskedød i Agersø Sund, kortlægning af historiske steder på egnen og en konstruktiv dialog om hvilke alternativer, der kan være til et motorsportscenter.