Ledelse i Slagelse ældreråd giver op overfor Peter Lotinga