Nyt kunstværk ved kulturhus får 100.000 kr. fra fond

Udsmykningen af billedhuggeren Benny Forsberg Jensen er i 2019 kaldt “grim” af tidligere kulturudvalgsformand, som dog alligevel netop selv har været med til at bevilge 100.000 kr. fra Stig Hansens Fond. Kulturhuset skal spare 400.000 kr. og være foreningshus.

Det er en kunstinstallation af Benny Forsberg Jensen for samlet omkring 800.000 kroner, der skal placeres til venstre for indgangen til Korsør Kulturhus, der årligt skal spare 400.000 kroner ved at blive omdannet til et brugerstyret foreningshus.

Det er en kunstinstallation af Benny Forsberg Jensen for samlet omkring 800.000 kroner, der skal placeres til venstre for indgangen til Korsør Kulturhus, der årligt skal spare 400.000 kroner ved at blive omdannet til et brugerstyret foreningshus.

Mens 400.000 kroner årligt skal spares på driften af Korsør Kulturhus ved at omdanne huset til et brugerstyret foreningshus, så har Stig Hansens Fond netop bevilget yderligere 100.000 kroner til en udsmykning udført af billedhuggeren Benny Forsberg Jensen. Kunsten med “Kulturhus” på en navnetavle skal placeres i det 103 kvadratmeter store hjørne til venstre for indgangen til Korsør Kulturhus, hvor der i dag er en grøn beplantning. Det oplyser fungerende formand for Stig Hansens Fond, byrådsmedlem Anders Nielsen, tidligere socialdemokrat og nuværende løsgænger. Han kritiserer i øvrigt beslutningen om at gøre kulturhuset til et brugerstyret foreningshus, som det er forslået af den arbejdsgruppe, som byrådet nedsatte for at se på Korsørs kultur- og byliv inklusiv en flytning af biblioteket.