Intet PFAS hos kvægavler men han frygter PFOS-jord fra haver

I fire ud af syv boringer omkring den tidligere losseplads Forlev Miljøanlæg er der indhold af PFAS. Jord fra kolonihaver ved brandskole forurenet med PFOS ønskes bragt til Forlev. Det koster 10 mio. kroner at sætte en “prop” i PFOS-udsivningen til Korsør Nor.

<p>– Telefonen har været rødglødende fra bekymrede kunder, der havde vores kød i deres fryser, så jeg er enormt lettet og glad over, at der intet PFAS er i det område, hvor jeg har mit kødkvæg gående, siger Jimmy Larsen. Kendt af mange for sin tømrerforretning, som han supplerer ved som hobby at opdrætte kødkvæg på sine marker ved Tude Å og med den tidligere losseplads Forlev Miljøanlæg som en af naboerne. Hobbyforretningen Ådalens Kødkvæg har han drevet siden 2011.</p>