Grundejere anker sag om gadebelysning

Foto: Peter Glitten

Slagelse: Grundejerforeningen Randersvej melder sig ind i kampen mod egenbetaling af belysning af private fællesveje. Det sker med en anke til Vejdirektoratet, hvor foreningen ikke mindst gør opmærksom på, at det vil være ulovligt, at lade Grundejerforeningen Randersvej stå for betalingen på grundejernes vegne.