Følsom debat om mindeanlæg

Efter en halv times debat i byrådssalen mandag om en eventuel renovering af mindetavlerne på Gardehusarkaserne (tidl. Antvorskov Kaserne) i Slagelse, blev der afsat 500.000 kroner til formålet – men dog på visse betingelser.