Fiskedød ved Tude Å-udløb

Udsætningsforening rejser mange spørgsmål til kommunen om fiskedød i weekenden. Ikke mindst om tilstopning af Tude Å´s udløb med tang og dumpning af sand fra Korsør Havn i nærheden af ved udløbet.

Det flyder med døde fisk i Tude Å når udløbet til Storebælt og omkring Bildsø Bro. Ifølge lystfiskerne i Udsætningsforeningen Vestsjælland 95 Havørreden (UFV95) er der tale om flere tusinde.

Lystfiskerne slog alarm lørdag aften, hvor brandvæsen og miljøvagten rykkede ud. Ifølge naboer på stedet var fiskedøden dog startet allerede fredag.

– Det er jo det sædvanlige problem med, at udmundingen stopper til med tang ude fra Storebælt. Med det resultat, at der kommer en masse tang ind, som ligger og rådner op på bunden af åen og tager ilten, så fiskene dør, siger en af beboerne i området, Jørgen Nielsen, bedre kendt som »Åbaronen«.

Han mener, at tingene blev grebet meget bedre an, da Vestsjællands Amt have ansvar for forholdene.

– Siden Slagelse Kommune tog over, er det gået nedad bakke, siger Jørgen Nielsen.

Henvendelse til politikere

Ifølge Per Christensen fra UFV95 anede ingen rigtig, hvad de skulle stille op lørdag.

Man fik dog konstateret via en drone, at de døde fisk lå på strækningen mellem udløbet og til cirka 200 meter på den anden side af slusen ved Bildsø Bro.

Via dronen kunne det også konstateres, at udløbet var ved at stoppe til.

De døde fisk var skaller og ganske få men ret store rimter. Der er efterfølgende også fundet døde aborrer i området.

På baggrund af sagen har UFV95 nu anmodet kommunens politikere og administration om en samlet redegørelse og plan for, hvordan kommunen fremadrettet vil sikre målopfyldelsen i forhold til statens vandplaner i området, således at fiskedøden ophører.

Er dumpet sand et problem?

UFC95 rejser spørgsmålet, om en dumpning (klapning) af sand ud for udløbet kan være et problem.

Der er tale om sand, som stammer fra en uddybning af Korsør Havn.

– Vi anmoder om at få oplyst på hvilket grundlag Slagelse Kommune ikke har haft bemærkninger til etablering af den nye klapplads ud for Tude Å's munding, som man selv anvender, selvom man tydeligt modarbejder de aktuelle afvandingsinteresser, det gældende regulativ for Tude Å og de gældende miljømål, skriver lystfiskerne i en henvendelse til politikere og administration.

De spørger også, hvorfor man ikke istedet har brugt uddybningsmaterialet til opfyldningen i Halsskov havn.

Lystfiskerne skriver også, at der ifølge gældende regulativ skal være være et »slug« (åbning) på 12 meter i bredden og 0,6 meter i dybden ved Tude Å's udmunding i Storebælt.

– Vi anmoder derfor kommunen om at redegøre for hvordan regulativet kan være overholdt når udmundingen dokumenteret i perioder er fuldstændig tillukket, skriver lystfiskerne, der også mener, at det store planlagte Tude Å projekt med afvanding vil forværre problemet.

Svar fra kommunen

Sjællandske har spurgt kommunen om årsagen til problemet, og har via mail fået svar fra chefkonsulent Bo Gabe fra center for miljø, plan og teknik.

– Vi er ved at undersøge det, men en mulig årsag er tang, som helt naturligt er skyllet op i mundingen i forbindelse med kraftigt blæsevejr. Vi har undersøgt, om der kan have været et overløb med spildevand fra Slagelse by, men det ser ikke ud til at være tilfældet, skriver Bo Gabe.

Til spørgsmålet om dumpningen af sand nær udløbet skriver Bo Gabe, at »Slagelse Kommune henviser til Kystdirektoratet, som er myndighed på området«.

– Typisk Slagelse Kommune sådan at køre sagen over på andre myndigheder. Det er jo Slagelse Kommune selv, der har bedt om at få udført dumpningen, siger Per Christensen fra lystfiskerne hertil.

På spørgsmålet om hvad man vil gøre for at løse situationen, skriver Bo Gabe, at man p.t. er ved at undersøge, hvad der kan gøres, og om det eventuelt er muligt at grave noget af tangen væk.

Han vurderer ikke umiddelbart, at der er en sammenhæng med, at slusen ved Næsby Strand ikke fungerer som den skal.