Dyr fik bil til at slå en kolbøtte

Foto: Martin W. Hansen