Der er kommet en ny sprøjte til byen

Foto: Jonathan Lilmoës