Dansk Folkeparti vælger ny gruppeformand

Når de vigtige forhandlinger om næste års budget begynder i august, vil en ny person komme til at repræsentere Dansk Folkeparti.

Det drejer sig om Palle Kristiansen, Skælskør, der fra 1. august afløser nuværende gruppeformand Ann Sibbern, Slots Bjergby, som leder af den fire personer store gruppe i byrådet.

Byrådsgruppen oplyser i en udsendt meddelelse, at »da nuværende gruppeformand Ann Sibbern begynder studie ved siden af sit arbejde, gives opgaven derfor videre til Palle Kristiansen«.

Det oplyses videre, at der p.t. ikke foretages yderligere rokeringer med udvalg.

Hvilket ikke mindst betyder, at Ann Sibbern beholder sin post som partiets repræsentant i det vigtige økonomiudvalg, hvor borgmester John Dyrby Paulsen (S) er formand og hvor alle partier er repræsenteret. For de flestes vedkommende ved deres gruppeformand.

Dog skal det siges, at socialdemokraternes gruppeformand Sofie Janning, som Palle Kristiansen i øvrigt er kæreste med, ikke er med her.

Skal læse jura

45-årige Ann Sibbern er uddannet pædagog fra det socialpædagogiske seminarium på Hindholm og arbejder i dag som tilsynsførende i Socialcenter Øst, der hører under Socialstyrelsen. Her fører hun tilsyn med krisecentre og opholdssteder med udgangspunkt fra Holbæk Kommune.

Sideløbende med dette arbejde starter hun her til efteråret på at læse jura i Odense. Med undervisning en enkelt dag om ugen, nemlig lørdag.

På den måde vil hun på fem år kunne få en bachelor, som fuldtidsstuderende tager på tre år.

For at kunne kalde sig cand. jur., skal hun dog også tage kandidatuddannelsen, der er normeret til to år for fuldtidsstuderende.

– Hvordan det skal gøres, må jeg se på om fem år, siger Ann Sibbern, der har siddet i byrådet siden 2014.

Ved seneste valg var hun spidskandidat for partiet, men nu træder hun altså lidt tilbage.

– Men jeg har endnu ikke taget stilling til, om jeg vil genopstille ved næste valg om halvandet år. Den beslutning vil jeg træffe inden partiets opstillingsmøde næste forår, siger Ann Sibbern.

Derfor vil hun læse videre

Hun fortæller, at hun både på sit job og som byrådsmedlem er meget optaget af, hvordan hun kan hjælpe og vejlede mennesker.

– Her støder jeg jo ofte ind i, at det kræver et godt kendskab til love og regler, hvis man skal kunne hjælpe. Det er baggrunden for, at jeg har søgt ind på jurastudiet. Jeg håber også, at det vil kunne give mig langt flere muligheder jobmæssigt, siger Anne Sibbern, der dog ikke kan pege på, hvilken form for job hun mere konkret går efter, når hun en dag har den juridiske eksamen i hus.

Derfor blev det Palle

Udover Ann Sibbern består DF-gruppen af Søren Hansen og Palle Kristiansen, der begge kom ind i byrådet ved det seneste valg, samt Henrik Brodersen.

Sidstnævnte er tidligere folketingsmedlem og har i mange år været et markant byrådsmedlem.

– Han ønsker dog ikke at være gruppeformand, og i gruppen enedes vi om, at det skulle være Palle Kristiansen, siger Ann Sibbern.

Det har ikke været muligt at træffe Palle Kristiansen for en kommentar.