Byrådsmedlem klager til Ankestyrelsen over borgmester og kommunaldirektør

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) har givet modstridende og fejlagtig rådgivning efter indstilling fra kommunaldirektør Frank Andersen. Og den politik, byrådet har vedtaget på vandløbsområdet, strider imod gældende lovgivning.

Det mener det socialdemokratiske byrådsmedlem Steen Olsen, der netop har indleveret en klage til Ankestyrelsen i København. Det sker i kølvandet på den debat, der udspandt sig på det seneste byrådsmøde 27. januar, hvor Steen Olsen forsøgte at få ændret den vedtagne område på vandløbsområdet, som blev vedtaget af byrådet i november.

Steen Olsen var her i en skarp debat med ikke mindst udvalgsformand Jørgen Grüner (SF), men også V-gruppeformand Knud Vincents bidrog til debatten.

En af hovedankerne fra Steen Olsen på mødet var, at politikken er vedtaget – uden at lystfiskerne fra udsætningsforeningen UFV95 har haft mulighed for at udtale sig.

Svaret fra både Jørgen Grüner og Knud Vincents var her, at UFV95 selv er trådt ud af Vandsynsrådet, hvis medlemmer har udtalt sig i sagen.

Det er som tidligere nævnt sket i protest mod blandt andet kommunens grødeskæring.

– Men UFV95 har et stående tilbud om at komme med igen, lød det fra de to politikere på byrådsmødet.

Steen Olsen skriver dog i klagen, at »Slagelse Kommune som offentlig myndighed har udøvet usaglig forskelsbehandling ved, at det kun er Vandsynsrådets medlemmer, der har kunnet udtale sig til sagen. Andre for eksempel NGO'er i Slagelse Kommune har ikke fået mulighed for dette.«

Steen Olsen skriver også, at »byrådets flertal handler i strid med vandsynsrådet kommissorium 2018 til 2021 – der blev vedtaget på byrådsmødet 26. februar 2018 som punkt 9. Her står blandt andet, at man vil følge Århus konventionen om, at øge borgernes medejerskab for vandsynsarbejdet m.m.«

Han anfører også, at der har manglet åbenhed og gennemsigtighed i vandsynrådets arbejde, så offentligheden og politikerne har kunnet se dagsordner, bilag og referater.

– I hvidbogen er ikke oplyst afsendere på høringssvar eller vedhæftet de originale høringssvar til byrådets behandling hverken 25. november eller 27. januar 2020. Dette gælder også UFV95 indsigelse – som er anvendt som argumentation i byrådets beslutning efter indstilling fra administrationen, skriver Steen Olsen også.

Han mener, at byrådet vedtager en politik for vandområdet, der strider mod gældende lovgivning.

– Hvilket betyder, at byrådet udsætter administrationen for ansvarspådragelse ved ikke at følge gældende lovgivning, skriver Steen Olsen.