Budgetaftale i Slagelse: Plads til investeringer trods millionunderskud

Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Liberal Alliance står bag budgetaftale for de næste fire år. Her er det borgmester John Dyrby Paulsen (S), Flemming Erichsen (S), Villum Christensen (LA), Thomas Clausen (EL) og Jørgen Grüner (SF).
Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Liberal Alliance står bag budgetaftale for de næste fire år. Her er det borgmester John Dyrby Paulsen (S), Flemming Erichsen (S), Villum Christensen (LA), Thomas Clausen (EL) og Jørgen Grüner (SF).

De 317 millioner kroner, der lige nu synes at lune i Slagelses kommunekasse, forventes langtfra at formere sig de kommende år.

Sådan lyder det i prognosen for Slagelse Kommunes økonomi, der varsler, at der næste år kan ventes et underskud på 186 millioner kroner. Det er derfor, der skal spares, og kassebeholdningen ventes samtidig at skrumpe frem mod 2023.

Håbet er dog at få vendt skuden, lyder det fra et snævert flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Liberal Alliance, der står bag underskrevet budgetaftale i Slagelse. Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre vil ikke være med.

Trods underskuddet på flere områder er der stadig plads til investeringer, mener partierne. I 2020 afsættes der således 230 millioner kroner til anlægsinvesteringer, og det er højere end det tilsvarende tal i regnskabet i de sidste seks år, det vil sige siden 2014, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Budgettet betyder blandt andet, at der med henblik på at opnå minimumsnormeringer i daginstitutionerne afsættes to millioner kroner i 2020 stigende til otte millioner kroner i 2023.

Her et udpluk

Ekstra anlægsmidler til svømmehallerne i Slagelse og Korsør, 60 mio. kr. Flere penge til cykelstier ved skoleveje, 10 mio. kr. Flere penge til trafiksikkerhed, 4 mio. kr. Flere midler til kystsikring og digebyggeri i Korsør og Skælskør, 12 mio. kr. Natherbergspladser på Toften i Slagelse, 0,6 mio. kr. Midlertidige boliger på Blomstergården i Slagelse, 5,6 mio. kr. Garanteret tre kunstklasser i Skælskør, 0,9 mio. kr. Etablering af håndværkerklasser, 0,5 mio. kr. Flere midler til Musikskolen, 0,5 mio. kr. Ekstra midler til baneanlæg til B73 i Slagelse, 3 mio. kr. Ambassadepullerter i bymidterne i de tre købstæder, 1,5 mio. kr. Pyloner ved indfaldsvejen til de tre købstæder, 1,6 mio. kr. Flere midler til renovering af torvene i de tre købstæder, 8 mio. kr. Tilbagerulning af besparelser på lokaletilskuddet fra sidste byrådsperiode, 3,8 mio. kr. Stort træskibstræf i Korsør i pinsen 2021, 0,4 mio. kr. Flere penge til større grønne investeringer, 12 mio. kr. Flere midler til byggesagsbehandling mv., 12 mio. kr. Strategisk opkøb af jord tages af kassen, beløb ukendt.

link