Brev til minister: Stop importen

Rent Havmiljø Nu vil have stoppet RGS Nordics import af spildevand fra den norske olieindustri. Derfor har de sendt et åbent brev til miljøministeren.

Foreningen “Rent Havmiljø Nu” har 29. december sendt et åbent brev til miljøminister Magnus Heunicke (S), hvor de klager over RGS Nordics tilladelse til import af 500.000 tons forurenet spildevand fra den norske olieindustri til nyttiggørelse.

Sjællandske har foreholdt RGS Nordic det åbne brev, men de ønsker ikke at medvirke i artiklen, da der onsdag aften (4. januar) skal være borgermøde i Skælskør angående Slagelse Kommunes miljøgodkendelse til netop RGS Nordic.

Importtilladelsen er givet af Miljøstyrelsen, og “Rent Havmiljø Nu” mener, at den er givet på et forkert grundlag, hvilket de også argumenterer for gennem et fire sider langt brev med tilhørende fire siders bilag.

Klagegruppen ønsker, at importtilladelsen skal revurderes.

Gennem brevet fremlægger gruppen en lang række argumenter, som alle går på, at RGS Nordic ikke overholder reglerne for at importere spildevand.

For at få lov til at importere spildevand, skal man nemlig nyttiggøre det – eller genindvinde ressourcer fra det. Og det gør RGS Nordic. De genindvinder olie af spildevandet, men samtidig bliver en stor del af spildevandet, efter en rensningsproces, ledt ud i Agersø Sund – heri er der fortsat naturfremmede stoffer.

Gruppen bag det åbne brev stiller spørgsmål til omfanget af nyttiggørelsen, og om det omfang berettiger til at importere – og siden udlede spildevand i Agersø Sund.

I det åbne brev skriver “Rent Havmiljø Nu“, at genanvendelsesgraden af det importerede spildevand kun er 3,5 procent, men at en tredjedel af det er slam, som ikke kan genanvendes. Det betyder, ifølge gruppen, at kun 2,4 procent af det importerede kan videreudnyttes, og at det ikke er nok til at overholde de nyttiggørelseskriterier, som Miljøstyrelsen, ifølge gruppen, har udarbejdet, som blandt går på, at den udvundne energi er større end den, man bruger på at udvinde.

Rent Havmiljø Nu skriver, at de har svært ved at forestille sig, at nyttiggørelsen giver mere energi, end den koster at udvide.

Derudover skriver gruppen om hvilke kemikalier spildevandet indeholder, at man i Norge er i stand til at tage sig af spildevandet, om energien det kræver at transportere spildevandet til Stigsnæs fra Norge, samt at mængden af tungmetaller ikke kan overholde miljøkvalitetskravene.

På den baggrund appellerer Rent Havmiljø Nu til at miljøminister Magnus Heunicke fjerner godkendelsen.

I 2021 fik RGS Nordic afvist en ansøgning om at importere 150.000 tons olieforurenet spildevand fra Norge. Spildevandet skulle have været importeret til destruktion og altså ikke til videreanvendelse. En af årsagerne var, at man i Norgen selv kunne behandle det.