Borgmester og Dyrby uenige efter lukket møde

Som det fremgik af Sjællandske onsdag, er borgmester Stén Knuth (V) chokeret over, at S-gruppeformand John Dyrby Paulsen kom med udtalelser om, at borgmesteren ikke ville give begrundelser for fyringen af kommunaldirektør Søren Lund Hansen på det lukkede byrådsmøde mandag.

Borgmesteren har efterfølgende sendt et indlæg, hvor han går i rette med Dyrby Paulsen og det han opfatter som en skidt kultur med at fortælle ting fra lukkede møder.

Vi har forelagt indlægget for John Dyrby Paulsen, der mener, at borgmesteren er på afveje og uden kendskab til reglerne for lukkede møder.

Knuth: Jeg holder aftale

Under overskriften »En aftale er nu ikke længere en aftale?« skriver borgmester Stén Knuth:

»To gange, både i Økonomiudvalget og på det seneste byrådsmøde – har vi haft en LUKKET personsag på dagsordenen.

Alligevel kan jeg stort set læse i avisen om alt, hvad der er sket på møderne, og næsten ordret hvordan det er sket.

Fra byrådsmødets lukkede del endda på en sådan måde, at journalisten kan ringe og fortælle mig, at han har fået af vide af Socialdemokraternes gruppeformand, hvad jeg på det lukkede møde skulle have svaret på, og hvad jeg ikke skulle have svaret på.

Det er rystende og dybt, dybt problematisk – og udtryk for en meget, meget skidt kultur i vort byråd, hvilket jeg har fortalt journalisten.

Jeg har indgået en aftale med kommunaldirektøren, som personalesagen drejer sig om, og – troede jeg – med Økonomiudvalget. En aftale om at vi ikke udtaler os, og HVIS, så er det alene mig som borgmester, der udtaler sig.

Dette netop i respekt for, og en forståelse af, at ingen kan vinde noget ved, at vi står i avisen til offentligt skue og »vasker vores snavstøj«.

Kommunaldirektøren og jeg har været uenige om retningen. Det er og bliver forklaringen. Den aftale har jeg med økonomiudvalg og med den nu tidligere kommunaldirektør.

Og den aftale holder JEG.«

Dyrby: Regler skal ikke beskytte borgmester

Under overskriften »Læs reglerne, borgmester«, skriver John Dyrby Paulsen:

»Reglerne om lukkede dagsordner på byrådsmøderne er ikke til for at beskytte borgmesteren, men for at beskytte andre.

Det vil typisk være sager, der angår personfølsomme eller fortrolige oplysninger (eksempelvis social- eller beskæftigelsessager) eller sager om køb og salg af ejendom, hvor åbenhed sætter kommunen i en dårlig forhandlingssituation.

Ingen af disse forhold var gældende ved byrådets behandling af sagen om kommunaldirektøren. Derfor havde vi da også ved behandlingen af sagen i Økonomiudvalget gjort tydeligt opmærksom på, at borgmesteren for lukkede døre måtte uddybe sine bevæggrunde overfor byrådet.

Fra lukkede sager må afgørelsen naturligvis refereres – vi er jo en del af et åbent demokrati – ligesom hvert medlem under iagttagelse af ovennævnte forhold må referere, hvad medlemmet selv har sagt.

På det lukkede punkt udtrykte jeg klart og tydeligt min store skuffelse og utilfredshed med borgmesterens manglende information til byrådet. Det er grotesk, at borgmesteren behandler et punkt under en lukket dagsorden, der netop giver mulighed at give fortrolige oplysninger til byrådet, og så ikke siger noget som helst overhovedet.

Det lignede nærmest en dårlig komedie, og jeg har aldrig oplevet noget lignende, og derfor endte sagen som den gjorde. Vi kan nemlig kun udtrykke vores store utilfredshed gennem vores stemmeafgivning, når borgmesteren fejler på den måde.

Derfor er borgmesteren helt på afveje i denne sag, og det skyldes tilsyneladende manglende kendskab til reglerne. Jeg kan derfor kun opfordre borgmesteren til for fremtiden at sætte sig ordentligt ind i sagerne og give byrådet den fornødne information – ellers bliver det svært at samarbejde.«