Borgmester: Byg rådhus og vandland sammen

Et byggeri af det store svømmeprojekt, Slagelse Aquapark, bør kombineres med byggeri af lokaler, der kan huse den kommunale administration i Slagelse.

Til gengæld kan de nuværende, centralt beliggende kommunale lokaler så sælges til boliger. Hvilket vil kunne give mere liv i byen og gavne butikkerne.

Det er en løsning, som borgmester Stén Knuth (V) vil arbejde for at få igennem. Inspireret af projekter andre steder i landet, skriver Sjællandske.

– Flere steder er der kommunal administration i forbindelse med andre aktiviteter. Det gælder for eksempel i Skanderborg. Det her vil virkelig blive en byudvikling, som vil kunne få betydning for Slagelse de næste 50 år, siger borgmesteren, der oplyser, at han her på søndag har indkaldt de partier og enkeltmedlemmer, der står bag det seneste budgetforlig, til møde om sagen.

Det vi sige alle undtagen den socialdemokratiske gruppe. Men dem ønsker borgmesteren dog også at få med.

– Jeg håber at kunne samle hele byrådet omkring det her. Alle er jo interesserede i, at det lykkes os at få Slagelse Aquapark etableret, også socialdemokraterne, og det vil kunne lykkes med den kombinerede løsning, idet det giver en bedre samlet økonomi, der gør det mere tillokkende for private investorer at gå med, siger borgmesteren.

I byrådet er meningerne delte. I Liberal Alliance er der opbakning, mens der er skepsis hos både socialdemokraterne og viceborgmester Michael Gram fra Fair Balance.